Energetikai tanusítás

Az energetikai tanúsító feladata az épület energetikai jellemzőinek, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti tanúsítása során energetikai tanúsítvány, igazoló okirat kiállítása, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza. Az energetikai tanúsító számára az építtető, illetve a tulajdonos biztosítja a tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, számlákat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges mértékű közreműködést.

Az energetikai tanúsító az általa készített energetikai tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a megbízónak történő átadástól számított 10 évig köteles megőrizni.

Felelős műszaki vezetés

A felelős műszaki vezető (röviden FMV) magyarországi építőipari minőségfenntartó, minőségbiztosító szakember (természetes személy), melynek jogköreit az építési törvény (Étv.) és az FMV szakmagyakorlását szabályozó kormányrendelet szabályozzák. Célja és rendeltetése, hogy a hivatalos építési engedélyeknek, építési jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő kivitelezés valósuljon meg. Építési tevékenységek végzése során alkalmazása kötelező, a kivitelező köteles felfogadni és alkalmazni az építési folyamat koordinálására. Alkalmazottját köteles bejelenteni az építési hatóságnál az építési folyamat megkezdése előtt, a használatbavételi eljárás, a műszaki átadás-átvételi eljárás az FMV nyilatkozatával kezdhető meg. Hatásköre nem egyezik meg az építési műszaki ellenőrével, akit a megrendelő/beruházó alkalmaz.

Csak abban az esetben folytatható építési kivitelezési tevékenység, ha az alkalmazott FMV közvetlen utasítási jogokkal rendelkezik az építést végzők felé. FMV alkalmazása nem kötelező, ha építésügyi hatósági engedély meglétéhez nem kötött, kormányrendeletben meghatározott építési kivitelezési munkát szakirányú szakember irányítja.

Építési műszaki ellenőrzés

Az építtető helyszíni megbízottjaként az Építési törvény és felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feladatok, elsősorban az építés szakszerűségének, tervszerinti megvalósításának ellátása. Az építési műszaki ellenőr az építési folyamat fontos szereplője, az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Építészeti tervezés

Az építészeti tervezés az épületek és építmények létrehozására, tágabb értelemben az épített környezet alakítására irányuló mérnöki munkafolyamat, melynek célja a tervezett építés hatósági engedélyezésének alapját képező engedélyezési terv, az építkezés tényleges megvalósítását lehetővé tevő kivitelezési terv, illetve a megvalósult, tényleges állapot megállapítását elvégző megvalósulási terv létrehozása.

Blog

Feltöltés alatt

Referenciák

Feltöltés alatt

Kapcsolat

Telefon: +36-20/358-2799

Email: kzsolt81@gmail.com